Mohammad Nurul Huda Duke

Additional Managing Director

Motijheel Br.

Moklesur Rahman Khan

Additional Managing Director

Head Office Corp. Br.

Zakir Hossain Talukder

Additional Managing Director

Dewanhat Br.

Md. Mujibur Rahman

Additional Managing Director

Laldighi Br.

Badal Chandra Sharma

Additional Managing Director

Nawabpur Br.

Md. Rashed Ali Khan

Additional Managing Director

Dilkusha Corp. Br.

N.R. Joney Chowdhury

Deputy Managing Director

Nayabazar Br.

Md. Saiful Islam

Deputy Managing Director

Senakalyan Bhaban Br.

Al-Aminuzzaman

Deputy Managing Director

Local Office Br.

Md. Farhad Uddin

Deputy Managing Director

Local Corp. Br.

A.H.M. Azad Chowdhury

Deputy Managing Director

Agrabad Br.

Md. Shanaul Islam Shoez

Assistant Managing Director

Sylhet Br.

Joynul Abedin

Assistant Managing Director

Kurigram Br.

Md. Anisur Rahman (Anis)

Assistant Managing Director

Narayangonj Br.

Newaz Mohammed Rashedul Karim

Assistant Managing Director

Hatkhola Br.

Md. Shah Alam

Assistant Managing Director

Bangshal Br.

Mrs. Morjina Akter

Executive Vice President

Motijheel Corp. Br.

Md. Jahangir Hossain Khan

Executive Vice President

B.B Avenue Br.

S. M. Muniruzzaman

Executive Vice President

Imamgonj Br.

A.K.M. Nasiruzzaman

Senior Vice President

Nayapaltan Br.

Md. Idrisur Rahman

Senior Vice President

Jubilee Road Br.

Md. Alamgir Kabir

Senior Vice President

Khatungonj Br.

Nepal Biswas

Senior Vice President

Asadgonj Br.

Md. Robiul Islam Talukder

Vice President

Gabtoli Br.

Md. Saiful Azam Shibly

Vice President

Nowgaon Br.

Kazi Nur Nabi Hossain

Vice President

Faridpur Br.

Md. Monjurul Kader

Consultent

Dilkusha Br.

Md. Lokman Hossain

Vice President

Dilkusha Br.

A.R Talukder

Vice President

Karwanbazar Br.

Md. Jamal Uddin Mazumder

Vice President

Moghbazar Br.

Md. Zayed-Bin-Kabir

Vice President

Jenaidah Br.

Md. Muklasur Rahman

Vice President

Netrokona Br.

Md. Mahabub Alam Chowdhury

Deputy Vice President

Cumilla Br.

Shah Alam Sarker

Deputy Vice President

Gaibandha Br.

Md. Md. Abul Kalam Azad

Deputy Vice President

Rangpur Br.

Amzad Hossain Mozumder

Deputy Vice President

Laksham Br.

Shehab Uddin Ahmed

Assistant Vice President

Chowmuhani Br.

Janesh Ranjan Das Gupta

Assistant Vice President

Moulavibazar Br.

Shah Alam Masud

Assistant Vice President

Barishal Br.

Zillur Rahman (Alamgir)

Assistant Vice President

Natore Br.

Md. Atiqur Rahman Khan

Assistant Vice President

Mymensing Br.

Md. Shafiqul Islam

Assistant Vice President

Bogura Br.

Md. Abul Kalam Azad

Assistant Vice President

Sadarghat Br.

Md. Mahmudul Alam Sarker

Assistant Vice President

Saidpur Br.

Md. Atiqur Rahman

Assistant Vice President

Habigonj Br.

Md. Kamal Khan

Assistant Vice President

Gulshan Br.

Md.Kamrul Islam Khandaker

Assistant Vice President

Banani Br.

Md.Jahidur Rahman

Assistant Vice President

Savar Br.

Md. Monirul Islam Mehady

Assistant Vice President

Kushtia Br.

Md. Abdus Salam Sarker

Senior Manager

Principal Br.

Mrs. Shahana Khanam

Senior Manager

Jashore Br.

Md. Abdul Kuddus Miah

Manager

Tangail Br.

Md. Anwarul Islam

Manager

Dinajpur Br.

Md. Kalam Khan

Manager

Uttara Br.

Md. Rafiqul Islam

Manager

Sherpur Br.

M. M. Zakir Hossain

Deputy Manager

Chuadanga Br.

Gias Uddin Mir

Deputy Manager

Feni Br.

Mrs. Shela Rajbhar

Jamalpur Br.